Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 2 Ιουλίου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Αποδοχή Δωρεάς πιάνου στην Κοινότητα Σερνικακίου.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Επιστροφή παραβόλου για κατάθεση ένστασης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδικής πρόσβασης προς Άγιο Μηνά».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 94217.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.Σ. ΓΑΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – Λ. ΣΑΛΩΝΩΝ Δ.Κ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 94159.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Παράταση ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Παράταση ισχύος προσφορών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ κλήρωσης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Συμπλήρωση έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2021 και έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Ορισμοί δικηγόρων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.