Έκθεση Βιβλίου στην Πολύδροσο, 19 – 21 Ιουνίου 2021, 17.00 – 21.00, Εξωτερικός Χώρος Ξένων Γλωσσών Μητροπούλου

Έκθεση Βιβλίου στην Πολύδροσο

Σάββατο 19 – Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, 17.00 – 21.00
Εξωτερικός Χώρος Ξένων Γλωσσών Μητροπούλου