Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Ενημέρωση από την  e-Επενδύσεις

♟Δικαιούχοι της Δράσης:

✅Επιχειρήσεις εστίασης.
✅Επιχειρήσεις παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης.
 
💰Επιδότηση:
🔥Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα.
🔥Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ένα χώρο εστίασης ή ανά ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα: 5000 ευρώ.
 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
✅Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
✅Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
✅Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από τη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.
 
🕒Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 04 Ιανουαρίου 2021
🕒Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2021
 
Η εταιρεία E-Επενδύσεις προσφέρει:
Δωρεάν Eνημέρωση, Αξιολόγηση και Υποβολή της Αίτησης!
 
Μάθε εάν η Επιχείρηση σου δικαιούται την Επιδότηση αλλά και το ποσό που της αντιστοιχεί!
 
Συμπληρώστε το email σας στο official site μας: https://e-ependyseis.com.gr/
Βρείτε μας στην σελίδας μας στο Facebookhttps://www.facebook.com/eEpendyseis/
emailinfo@e-ependyseis.com.gr
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Υπεύθυνος Φωκίδας, Τζήμας Δημήτρης: 6947 043955
Υπεύθυνος Φθιώτιδας, Κωσταράς Σπύρος: 6972 555497