Εθελοντική Αιμοδοσία στον Μαραθιά, 20 Ιουνίου 2021, 10.00 – 14.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στον Μαραθιά!

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021, 10.00 – 14.00
Κοινοτικό Κατάστημα Μαραθιά