Επανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Ενημέρωση από την  e-Επενδύσεις

Όλες οι επιχειρήσεις της εστίασης όπου πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμέτοχης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν ακόμη να υποβάλλουν !
 
Επιδότηση:
Έως 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική Μη Επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.
 
Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).
 
Προϋπολογισμός της Δράσης:
 
*30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 280 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 
Η Δράση αφορά:
 
*Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
*Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
*Άλλες υπηρεσίες εστίασης.
*Δραστηριότητες παροχής ποτών.
 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
 
Η εταιρεία e-Επενδύσεις προσφέρει:
Δωρεάν Eνημέρωση, Αξιολόγηση και Υποβολή της Αίτησης!
 
Μάθε εάν η Επιχείρηση σου δικαιούται την Επιδότηση αλλά και το ποσό που της αντιστοιχεί!
 
Συμπληρώστε το email σας στο official site μας: https://e-ependyseis.com.gr/
Βρείτε μας στην σελίδας μας στο Facebookhttps://www.facebook.com/eEpendyseis/
emailinfo@e-ependyseis.com.gr
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Υπεύθυνος Φωκίδας, Τζήμας Δημήτρης: 6947 043955
Υπεύθυνος Φθιώτιδας, Κωσταράς Σπύρος: 6972 555497