Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 18 Ιουνίου 2021, 19.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, 19.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

  1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Α’ Τρίμηνο 2021) για τα αποτελέσματα  της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  2. Υποβολή για έγκριση των αναμορφωμένων πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων  (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δωρίδος και των νομικών προσώπων αυτού. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  3. Ψήφισμα – διαματρτυρία για την υποβάθμιση των Καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. Ευπαλίου και Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό παράλιων χώρων περιοχής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και Λιμενικών Τμημάτων που υπάγονται σ’ αυτό ως πολυσύχναστων ή μη για την πρόσληψη ναυαγοσώστη για το έτος 2022, καθώς και τυχόν επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δωρίδος – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ζέτος Παναγιώτης)
  5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  6. Αίτημα Χρυσανθόπουλου Ιωάννη για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου της επιχείρησής του «Προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση μη επικίνδυνων μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων» στη θέση Γουβός της Κοινότητας Ευπαλίου. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
  7. Έγκριση επέκτασης πλακόστρωτου προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου με έξοδα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κάμπου. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)