Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 18 Ιουνίου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Τρίτη (3η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Αν. προϊσταμένης του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ. Σπυριδούλας Λαχανά.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ. Δ.Φ. και προστίμων (κ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ χας Νικολάου ΧΑΛΔΕΑΚΗ του Σαμπάτη).
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ. Δ.Φ. και προστίμων (κ. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ ΧΑΛΔΕΑΚΗ του Ηλία).
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ., Δ.Φ. και προστίμων (κ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΧΑΛΔΕΑΚΗ του Ηλία).
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ. Δ.Φ. και προστίμων (κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ χας ΗΛΙΑ ΧΑΛΔΕΑΚΗ του Ιωάννη).
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ. Δ.Φ. και προστίμων (κ. ΔΡΟΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑ του Αθανασίου).
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

8. Κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης δημοτικού χώρου της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, για την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2021. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Κατάρτιση των όρων εκμίσθωσης δημοτικού χώρου της Κοινότητας Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών στη θέση «Ρεσινίκος», για την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2021. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

11. Έγκριση πρακτικού διαγωνιστικής διαδικασίας της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

12. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Ορισμοί δικηγόρων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.