Δήμος Δελφών: «Έγκαιρος συντονισμός στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»

Άμφισσα, 10/6/2021

Δελτίο Τύπου

Έγκαιρος συντονισμός του Δήμου Δελφών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Χ. Αγαπητός: «Δηλώνουμε παρών με κάθε μέσo και εφιστούμε την προσοχή όλων»

Ζητήματα πυροπροστασίας που αφορούν την αντιπυρική περίοδο που είναι σε εξέλιξη αναλύθηκαν στην πρόσφατη Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Δελφών παρουσία όλων των μελών της. Έγινε εκτενής ενημέρωση για το ρόλο, το διαθέσιμο προσωπικό και τα μέσα που υπάρχουν, τις μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και την προσπάθεια του Δήμου να συντονίσει και να οργανώσει τον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα έως σήμερα έχουν λάβει χώρα τα εξής:

  • Σύγκληση συνεδρίασης του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) παρουσία εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και άλλων φορέων όπου αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα πυροπροστασίας και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
  • Ενημέρωση τοπικών συμβουλίων των Κοινοτήτων
  • Ενημέρωση πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια
  • Προγραμματισμός και εκτέλεση προμηθειών (πχ οχήματα, δεξαμενές) και Υπηρεσιών σχετικών με τη πολιτική προστασία
  • Βελτιώσεις χωμάτινων δρόμων και αντιπυρικών ζωνών με μηχανικά μέσα
  • Καθαρισμοί βλάστησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου
  • Κατάρτιση μητρώου για την μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
  • Συντήρηση Πυροσβεστικών Κρουνών, με στόχο τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων
  • Έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου Δελφών, εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» που προβλέπει τη συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Τέλος, τη συζήτηση απασχόλησαν ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών καθώς και η αναλυτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται προκειμένου να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα σε ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν.

Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δελφών, υπεύθυνος του Τομέα Πολικής Προστασίας, κ. Χαρίλαος Αγαπητός επισήμανε τη σημασία που έχει για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών η σωστή προετοιμασία και ο έγκαιρος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Η πράξη μας έχει αποδείξει ότι πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες εκδήλωσης αρνητικών φαινομένων», σημείωσε, προσθέτοντας: «Ο Δήμος Δελφών έχει αναπτύξει το σύνολο των ενεργειών που όφειλε, προκειμένου να είναι άμεσα αποτελεσματικός αν παραστεί ανάγκη. Εφιστούμε την προσοχή όλων, ώστε αυτό το καλοκαίρι η περιοχή μας να βγει αλώβητη από τη μάστιγα των πυρκαγιών. Ως Δήμος δηλώνουμε παρών με κάθε μέσο…»   

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δελφών
Υπεύθυνος του Τομέα Πολικής Προστασίας
Χαρίλαος Αγαπητός