Δήμος Δελφών: «Πρόταση χρηματοδότησης σημαντικών μελετών ανάπλασης στην Κοινότητα Δελφών και αντιμετώπισης φαινομένων κατολίσθησης στην Κοινότητα Καλοσκοπής»

Άμφισσα, 10/6/2021

Δελτίο Τύπου

Πρόταση χρηματοδότησης σημαντικών μελετών ανάπλασης για την Κοινότητα των Δελφών

Π. Ταγκαλής: «Πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση έργων που θα αλλάξουν ριζικά τους Δελφούς»

Πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκπόνηση σημαντικών μελετών ανάπλασης στην Κοινότητα Δελφών, αλλά και αντίστοιχων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Κοινότητα Καλοσκοπής, υπέβαλε ο Δήμος Δελφών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, και υποβλήθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια».

Με τον τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων Δήμου Δελφών», η πρόταση αφορά στην ωρίμανση μελετών δύο υποέργων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Το Υποέργο 1, με τίτλο «Ολοκληρωμένη Μελέτη ανάδειξης Τοπικής Κοινότητας Δήμου Δελφών», σχετίζεται με την εκπόνηση μελετών για την ανάπλαση αστικού χαρακτήρα δρόμων και πεζοδρομίων εντός της κοινότητας των Δελφών. Πρόκειται για Τοπογραφική μελέτη, Ειδική Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογικές, Φυτοτεχνική, Κυκλοφορική, Περιβαλλοντική, Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τεύχη δημοπράτησης και τέλος Διαχείρισης έργου.
  • Το Υποέργο 2, με τίτλο «Ολοκληρωμένη μελέτη διεύρυνσης και αντιμετώπισης φαινομένων ολίσθησης οικισμού Κολοσκοπής Δ.Ε. Γραβιάς Δήμου Δελφών», σχετίζεται με την εκπόνηση μελετών για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων από φαινόμενα κατολίσθησης. Πρόκειται για Γεωτεχνική μελέτη, Γεωλογική, Τοπογραφική, Υδραυλική, Περιβαλλοντική και τέλος Διαχείρισης έργου.

Με την ολοκλήρωση του έργου η δημοτική αρχή θα έχει στη διάθεση της πλήρως τεκμηριωμένες μελέτες και ολοκληρωμένα τεύχη δημοπράτησης των παραπάνω υποέργων, ώστε να προχωρήσει σε διαδικασίες επιπλέον χρηματοδότησης για την πραγματοποίησή τους. Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, με θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής τους, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της κάθε περιοχής.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σε δήλωσή του για την υποβολή της εν λόγω πρότασης, σημείωσε: «Μέσω αυτής της πρότασής μας αφενός επιταχύνουμε τις διαδικασίες και την ανάδειξη της Κοινότητας Δελφών, αποκτώντας τα πιο σημαντικά εργαλεία για να προχωρήσουμε σε σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης που θα αλλάζουν και θα αναβαθμίσουν ριζικά της περιοχή. Αφετέρου, κάνουμε το πιο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που υπάρχουν στην Κοινότητα της Καλοσκοπής, ενισχύοντας την ασφάλεια για τους κατοίκους αλλά και τις περιουσίες τους. Εν ολίγοις, κάνουμε το πρώτο βήμα για να θέσουμε στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες θα γίνουν πολύ σημαντικά έργα για το Δήμο μας».