Γιόγκα στο Γυμναστήριο Γαλαξειδίου, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή

Γιόγκα στο Γυμναστήριο Γαλαξεδίου

με τη Χρισάνα

Τετάρτη: 19.15 – 20.15
Πέμπτη: 12.15 – 13.15 και 18.00 – 19.00
Παρασκευή: 12.15 – 13.15 και 18.00 – 19.00

πληροφορίες: τηλ. 6940566553

1967a