Ο Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής γιορτάζουν την Ημέρα της Μητέρας, 8 Μαΐου 2016, 21.00, Εστιατόριο «Βαλιάνος»

Ο Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής
γιορτάζουν την Ημέρα της Μητέρας

8 Μαΐου 2016, Κυριακή, 21.00
Εστιατόριο «Βαλιάνος», Ερατεινή

931