Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 8 Ιουνίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας, έως περιοχή Ζαζάνια”.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Κάλυψη μη επιλέξιμου ποσού πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο: “Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων” του προγράμματος ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’, από τον Δήμο Δελφών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 110.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας (2003ΣΕ05500005) και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Ενεργοποίηση Μνημονίων Συνεργασίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Ορισμοί δικηγόρων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.