Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 2 Ιουνίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Ανάδειξη οριστικών αναδόχων σύμβασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

4. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού “ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ ΦΑΣΗ Α».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» .
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Έναρξη κατασκευής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Λήψη Απόφασης για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ TOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Αποδοχή Δωρεάς καθισμάτων κερκίδων γηπέδων.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Συμπλήρωση έγκρισης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών για το έτος 2021 και έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

12. Ορισμοί δικηγόρων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.