Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 30 Μαΐου 2021, 10.00 – 13.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

Κυριακή 30 Μαΐου 2021, 10.00 – 13.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά