«Αθλητισμός, Πολιτισμός και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», διαδικτυακό εργαστήριο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας, 28 Μαΐου 2021, 18.00

Αθλητισμός, Πολιτισμός και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Διαδικτυακό εργαστήριο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, 18.00

Πληροφορίες: τηλ. 2265301627

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/utunM3zsMypnCTHS8

Πρόγραμμα
Παρουσίαση Κέντρου Στήριξης
Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ
Τι είναι οι ΚοινΣεπ – Χαρακτηριστικά – Ιδέα
Θεσμικό Πλαίσιο
Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης – Στόχοι
Παραδείγματα ΚοινΣΕπ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού