Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 26 – 29 Μαΐου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 26 – Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311