Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 26 Μαΐου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας της υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

3. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5×5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» – Καθορισμός Τρόπου Υλοποίησης – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»», έγκριση και παραλαβή των μελετών και έγκριση σχεδίου διακήρυξης και όρων δημοπράτησης των Πράξεων: 1. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ», Α.Μ. 10/2021 και 2. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Μ. 11/2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο: ‘Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων’ και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο: Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ’, έγκριση και παραλαβή των μελετών και έγκριση σχεδίου διακήρυξης και όρων δημοπράτησης των Πράξεων: 1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ», Α.Μ. 12/2021, 2. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 3ο. Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Μ. 13/2021, 3. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Μ. 14/2021 και 4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ», Α.Μ. 15/2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Οριστικός ανάδοχος.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων της Δ.Κ. Άμφισσας».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

9. Έγκριση διακήρυξης για την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

10. Ορισμοί δικηγόρων-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.