Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 24 Μαΐου 2021, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, 18.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις την εισήγηση >

Θέμα:

Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικ. έτους 2016. (άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ)
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αν. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις >

Θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1ου τριμήνου 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 06/88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον Υπεύθυνο Κίνησης Λογαριασμού-Υπόλογο Πρόεδρο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κοινότητας Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των τελών Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθαρίστων Εσόδων. . (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και αναπληρωτή αυτού, για τα έργα του Π.Δ.Ε. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου: ‘ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ’. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

8. Τροποποίηση (2η ) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).

9. Έγκριση εγκατάστασης Γωνιών Ανακύκλωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δ. Δελφών για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της πρόσκλησης ΑΤ04. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

10. Έγκριση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

11. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2020 στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μέλους του Διοικ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και αντικατάσταση αυτών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

14. Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

15. Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. Έγκριση διενέργειας τρίτης διαδικασίας για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. Ορθή επανάληψη της αριθ. 45/06.04.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΥΥΩ9Θ-ΟΨΤ) με θέμα «‘Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ». (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8334/13-05-2021 αίτηση Κ.Γ.]. Αρ.απ. 21/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

19. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8417/14-05-2021 αίτηση Β.Δ.] (Αρ.απ. 22/2021).(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

20. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8620/18-05-2021 αίτηση Ε.Γ.]. (Αρ.απ.23/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

21. Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8621/18-05-2021 αίτηση Ν.Τ.]. (Αρ.απ. 24/2021). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

22. Παραχώρηση γηπέδων. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση παροχής εθελοντικής εργασίας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).