Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 2 – 5 Ιουνίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 2 – Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311