Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 17 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Δωρίδας.

 ΘΕΜΑ 2: Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης (Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος».      

 ΘΕΜΑ 3:  Έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου: «Αναπλάσεις Κοινοχρηστων  Χώρων Δ.Ε. Ευπαλίου», Αρ. Μελ.: 12 /2013.

 ΘΕΜΑ 4: Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:  «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Τ.Κ. Μαλανδρίνου – Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου» και ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη.

 ΘΕΜΑ 5: Έγκριση  1ου  Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  του  έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινής, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος για το έτος 2021».

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση της Υπηρεσίας: «Δαπάνη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη εφαρμογών -Αξιοποίηση ηλεκτρονικού Δικτύου για πληρωμή μέσω Τράπεζας».

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάθεση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών αποτύπωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και καταμέτρησης των παροχών ύδρευσης – Πιστοποίηση παρανομών / αδήλωτων παροχών στις Δ.Ε.: Ευπαλίου, Τολοφώνος, Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος».