Διαδικτυακή ημερίδα «Σπουδές στη Φωκίδα μετά το Λύκειο», 13 Μαΐου 2021, 17.30 – 19.00

Διαδικτυακή ημερίδα «Σπουδές στη Φωκίδα μετά το Λύκειο»

 Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, 17.30 – 19.00

Προεγγραφές: https://forms.office.com/r/yt9dtTHakH