Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 7 Μαΐου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1ου τριμήνου 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 εποχές, έως περιοχή Ζαζάνια».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας, έως περιοχή Ζαζάνια».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Παράταση προθεσμίας (3η) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση σχεδίου 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Δ.Κ. Δεσφίνας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο: ‘Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος’ και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο: ‘Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)’ και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08: «ΣΤΟN ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δελφών σε έξυπνη Πόλη».
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.