Γενική Συνέλευση (μελών και φίλων) της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες στο Προσκήνιο», 9 Οκτωβρίου 2016, 10.30, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Γενική Συνέλευση (μελών και φίλων) 
της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες στο Προσκήνιο»

9 Οκτωβρίου 2016, Κυριακή, 10.30
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

1971