Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 26 Απριλίου 2021, 19.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, 19.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 167/2019 Απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: “Παροχή επιδόματος στέγασης των αγροτικών ιατρών στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 και το άρθρο 34 του Ν. 4325/2015”, για την προσθήκη και επιδόματος σίτισης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

2. Αποδοχή πιστώσεων, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)