Δήμος Δελφών: «Αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους Δήμους ή αναστολή του νέου Νόμου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αύξηση των ΚΑΠ στους Δήμους ή αναστολή του νέου Νόμου

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δελφών κ. Π. Ταγκαλή η απόφαση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Να γίνει αύξηση των ΚΑΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων ή να εκδοθεί άμεσα μεταβατική διάταξη για προσωρινή αναστολή εφαρμογής του Νόμου 4714/2020 (Α΄148) αρθ.107, ο οποίος οδηγεί τους Δήμους στην οικονομική κατάρρευση, αποφάσισε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 (Αρ.αποφ.24/21). Το θέμα εισήχθη στην εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, ενώ σε συνέχεια των παραπάνω ζητείται και η πολιτική παρέμβαση του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα.

Ο Δήμαρχος Δελφών κατά την εισήγησή του ανέλυσε τα βασικότερα σημεία των προβλέψεων του Ν.4714/2020(Α΄148) αρθ.107 («Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ»), σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βάσει αυτού, εντός δεκαπέντε  ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε ΟΤΑ υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου, ενώ ακολούθως καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου αυτό να καλύπτει τις εν λόγω οφειλές. Στη συνέχεια, εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών και εάν αυτό διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικό τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Όπως σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, «οι διατάξεις του Νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να πληρώνονται εγκαίρως οι συμβαλλόμενοι με τους Δήμους, όμως παράλληλα η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσει ώστε οι ΟΤΑ μέσω των πόρων της πολιτείας να έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των σημαντικών αναγκών τους». Αναλύοντας τις βασικότερες εξ αυτών, αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί, ο Δήμαρχος Δελφών ανέφερε ότι οι Δήμοι:

-Είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών

-Εξ αιτίας της γεωμορφολογικής, δημογραφικής και οικονομικής κατάστασης (μεγάλη έκταση, ορεινοί  όγκοι, μεγάλο δημοτικό οδικό δίκτυο, μεγάλη διασπορά μικρών οικισμών, γερασμένος πληθυσμός κ.α.) έχουν μεγάλα λειτουργικά κόστη και χαμηλά τακτικά έσοδα.

-Εξ αιτίας της έλλειψης επαρκούς, ειδικευμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και γενικά στελεχιακού δυναμικού αντιμετωπίζουν αξεπέραστα οργανωτικά προβλήματα.

-Οι περιορισμένοι την τελευταία δεκαετία ΚΑΠ δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών εξόδων.

-Στηρίζουν Οικονομικά τα Νομικά τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εσόδων

-Αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας σοβαρότατες επιπτώσεις στα οικονομικά τους

-Δεν έχουν περιθώρια περικοπής δαπανών, σε σημείο αδυναμίας αντιμετώπισης των  πιεστικών βασικών αναγκών

«Η απομείωση των πιστώσεων που δίνει η κυβέρνηση στους Δήμους, στο 23 % την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με όλους τους προαναφερόμενους λόγους, οδηγούν τους Δήμους σε  αδυναμία κάλυψης των στοιχειωδών υποχρεώσεων», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, τονίζοντας πως η εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου θα καταδικάσει τους ΟΤΑ να στερηθούν το 25% της μηνιαίας δόσης των ΚΑΠ, με συνέπεια τον  άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, που θα επιφέρει ανυπολόγιστες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Σε συνέχεια των όσων εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Δελφών η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε να αιτηθεί την αύξηση των ΚΑΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων ή την άμεση έκδοση μεταβατικής διάταξης για προσωρινή αναστολή εφαρμογής του Νόμου.

Ο κ. Παναγιώτης Ταγκαλής την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 με επιστολή του προς το  Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα (6693/16.04.2021) ζητά την παρέμβασή του προκειμένου να αποτραπεί το βέβαιο σενάριο οικονομικής κατάρρευσης των Δήμων. Σε δήλωσή του για το θέμα, ο Δήμαρχος Δελφών σημείωσε τα εξής: «Η πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα μάς βρίσκει σύμφωνους. Η αποσπασματική προσέγγιση του θέματος, όμως, αφήνει ακάλυπτους τους Δήμους, κάνοντας επιτακτική την άμεση αποκατάσταση αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση οι ΟΤΑ θα οδηγηθούν σε έναν μόνο δρόμο, αυτόν της κατάρρευσης. Μόνο η κυβέρνηση μπορεί την αποτρέψει».

Από το Γραφείο Δημάρχου

< Πάτησε εδώ για να δεις την Απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας >

< Πάτησε εδώ για να δεις την Επιστολή προς τον Βουλευτή Φωκίδας >