Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 22 Απριλίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 Οικονομικού έτους 2021 για τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών.
Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

4. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
Εισηγήτρια: κ. Κωνσταντίνα Μαρδάκη, Αν. Προϊσταμένη τμήματος προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

5. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Ορθή επανάληψη της 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Ανάπλαση πλατείας Παπανδρέου Δ.Κ. Άμφισσας-Δημιουργία χώρου άθλησης και νεολαίας- Α Φάση».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις τοιχείων αντιστήριξης και οδοστρωμάτων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

10. Έγκριση πρακτικού ΙΙ – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο: «Επισκευή δρόμων με σκυρόδεμα εντός οικισμού Κοινότητας Αγίων Πάντων».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

11. Αποδοχή κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας υπέρ Κοινότητας Κίρρας.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

12. Αποδοχή δωρεάς (κινητή περιουσία) υπέρ Κοινότητας Κίρρας.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δελφών και των σχολικών του επιτροπών.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

14. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού (λεπίδες αποχιονισμού, αλατοδιανομείς)».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Αν. Προϊστάμενος τμήματος προμηθειών, υπηρεσιών και αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

15. Υποστήριξη στην Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα προκύψει από την διεξαγωγή μελετών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικών με την παραγωγή υδρογόνου και την δυνατότητα εφαρμογής του στην ηλεκτροκίνηση. Ανάθεση της υπηρεσίας και υπογραφή σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο.
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

16. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.