Συνεδρίαση διά περιφοράς της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Δελφών, 13 Απριλίου 2021, 9.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 9.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης άδειας λειτουργίας ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής στην «ΣΙΔΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.» στη θέση «ΣΤΕΝΟ» (Ανεμοκάμπι) Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

2. Έγκριση ανανέωσης – θεώρησης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

3. Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με αγροτική οδό στην υπό ίδρυση επιχείρηση (Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις) εντός γηπέδου ιδιοκτησίας εταιρείας Αφοί Λεοντίου ΟΕ ευρισκόμενο εκτός ορίων οικισμού
Δεσφίνας Ν.Φωκίδας.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

4. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Παπαπαναγιώτου στην Ιτέα έμπροσθεν ιδιοκτησίας κ. Πολυξένης Κουτκιά.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της δημοτικής οδού Χρ.Χηρόπουλου, έμπροσθεν του Παιδικού και Νηπιακού Σταθμού στη Δεσφίνα.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής).