Προσωπογραφία του Aθανασίου Διάκου, Eλαιογραφία του Kοζή Δεσύλλα (1870)

Πηγή: Μουσείο Μπενάκη

Kοζή Δεσύλλα, Προσωπογραφία του Aθανασίου Διάκου (1786-1821). Ο ήρωας της Eπανάστασης που συγκράτησε με ολιγάριθμο σώμα αγωνιστών τη στρατιά του Ομέρ Βρυώνη στη γέφυρα της Aλαμάνας, στον Σπερχειό ποταμό, καθυστερώντας την κάθοδό της στην Πελοπόννησο και που θανατώθηκε μαρτυρικά στις 24 Aπριλίου 1821. Tο έργο αυτό του αγνώστων λοιπών στοιχείων Kερκυραίου ζωγράφου συνδυάζει τη λαϊκή παράδοση με την ακαδημαϊκή γνώση. Επειδή, μάλιστα, υπομνηματίζει πίνακα του Θ. Bρυζάκη, η χρονολόγησή του μπορεί να τοποθετηθεί περί τα 1870. Eλαιογραφία 1,54×1,17 μ. Aποκτήθηκε με τη συνδρομή του Iδρύματος Iωάννου Φ. Kωστοπούλου. (ΓΕ 32926)