Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 12 Απριλίου 2021, 11.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, 11.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

2. Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων επί της Ανακοίνωσης Κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 94217.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

4. Παράταση προθεσμίας της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154, 10η για το Υ/Ε 1 & 5η για το Υ/Ε 8)».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

5. Παράταση ισχύος προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

6. Έναρξη κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Ιδρύματος: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ».
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.