Θαλάσσιες Χελώνες στον Κορινθιακό Κόλπο (Βίντεο 2’23”)

Πηγή: Dolphin Biology and Conservation