Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 7 – 10 Απριλίου 2021

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 7 – Σάββατο 10 Απριλίου 2021

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311