Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019, 8 Απριλίου 2021, 19.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέμα:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός – ισολογισμός – κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) του Δήμου Δωρίδος για τη χρήση 2019.
(Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Λάμπος Παναγιώτης).