Συνεδρίαση δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου, 7 Απριλίου 2021, 12.30

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση δια περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαλαξειδίου

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 12.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας επισκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν οικίας κ.Λουκά
Δρίβα στην Κοινότητα Γαλαξιδίου

2. Τοποθέτηση αιολικού πάρκου στη θέση ΚΑΡΒΕΛΑΣ-ΞΥΡΟΤΥΡΙ Κοινότητας Γαλαξιδίου από
την εταιρία GREEN PΟWER