Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 5 Απριλίου 2021, 19.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 19.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

  1. Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Δ’ Τρίμηνο 2020) για τα αποτελέσματα  της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  3. Ψήφισμα αναφορικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος) 
  4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
  5. Αίτημα Ιωάννη Χρυσανθόπουλου για έγκριση εισόδου-εξόδου της επιχείρησής του που βρίσκεται στη θέση «Γουβός» εκτός ορίων οικισμού Μοναστηρακίου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)
  6. Έγκριση εκπόνησης αναπτυξιακής μελέτης για τον τουρισμό από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ευσταθίου Ανδρέας)
  7. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και του Οργανισμού «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φλέγγας Ιωάννης)