Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 5 Απριλίου 2021, 12.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 12.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >

Θέματα

1. Πρώτη (1η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή με εισήγηση της Αν. προϊσταμένης του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων, κ. Σπυριδούλας Λαχανά.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ., Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και προστίμων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών (κ.α.α. κ. Πάσχος Νικολάου).

4. Έκπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής: κ. Πάσχος Νικολάου, Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

5. Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων επί της Ανακοίνωσης Κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών.

6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου και χορήγηση παρατάσεως του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.

7. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα προκύψει από την διεξαγωγή μελετών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικών με την παραγωγή υδρογόνου και την δυνατότητα εφαρμογής του στην ηλεκτροκίνηση.
Κήρυξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Περδίκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

8. Ορισμοί-αποδοχή γνωμοδοτήσεων – λοιπά νομικά θέματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Δελφών.