Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 7 και 8 Οκτωβρίου 2016

 Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

7 και 8 Οκτωβρίου 2016, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431