Συνεδρίαση διά περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 24 Μαρτίου 2021, 16.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 16.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί ενεργειών του Τμήματος Εσόδων Περιουσιών και Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, προς αποσαφήνιση του όρου «καταγωγή» στο το Εφετείο της Λάρισας.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για εκτροπή υδάτων ρέματος από προβληματικό ρείθρο με κατάλληλη όδευση αυτών υπογείως του οδοστρώματος και κάθετα στο δρόμο πλησίον της περιοχής «Κολιόραχη».