Το Κάστρο της Ωριάς ή των Σαλώνων (Άμφισσα) (Γκραβούρα, 1929)

Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τίτλος
Το Κάστρο της Ωριάς ή των Σαλώνων, στην Άμφισσα.

Πρωτότυπος τίτλος
Salona.

Χρονολογία έκδοσης
1929

Έκδοση
PERILLA, F[rancesco]. Mistra. Histoires franques-byzantines-catalanes en Grèce = notes d’art et de voyages. Dessins-aquarelles-photogrohies de l’auteur, Αθήνα, Éditions Perilla [1929].

Σελίδα
73

Περιοχή/Τοποθεσία
Άμφισσα
Στερεά Ελλάδα
Ελλάδα

Θέμα
Αρχιτεκτονική – Οικιστικό περιβάλλον