Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 10 Μαρτίου 2021, 17.30 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, 17.30 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξειδίου