Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 25 Φεβρουαρίου 2021, 12.00 – 14.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, 12.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέμα:

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», άξονας προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», πρόσκληση ΑΤ14, τίτλος: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 85.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.