Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, 2 Μαρτίου 2021, 18.30

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, 18.30

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την σύνταξη συμβολαίων αποδοχής και μεταβίβασης της δωρεάς, γεωτεμαχίου εκτός οικισμού, θέση Άγιος Αλέξιος της Κοινότητας Δροσάτου, εμβαδού 1.083.91τμ, ιδιοκτησίας Τρίκκα Διονυσίου του Αντωνίου, στην Κοινότητα Δροσάτου, Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Αργυρόπουλος Θεόδωρος)

2. 1η Αναμόρφωση (Τακτοποιητική) Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)

3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Δωρίδος – Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)

4. Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17/202/2019 Απόφασης Δ.Σ. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Σπυροπούλου Παναγιώτα)