Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 2 Μαρτίου 2021, 18.00

Τηλεσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, 18.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

< Πάτησε εδώ για να δεις τις εισηγήσεις των θεμάτων >

Θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 
2. Γνωμοδότηση σχετικά με το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην αυτοδιοίκηση. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 
3. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).
 
4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).
 
5. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 4ου τριμήνου 2020. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών).
 
6. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 
7. Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).
 
8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 
9. Λήψη απόφασης για μεταφορά ωφελούμενων προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 
10. Λήψη απόφασης παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κ.Ε.Π. με τηλεδιάσκεψη. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).
 
11. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Β’/θμιας
Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).
 
12. Παραχώρηση χώρου στον φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).