Διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test) στο Ευπάλιο, 22 Φεβρουαρίου 2021, 14.00 – 17.00

Διαγνωστικοί έλεγχοι Κορωνοϊού (rapid test)

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, 14.00 – 17.00
ΚΕΠ Ευπαλίου