Η Μαριολάτα στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (1931) (1 φωτογραφία)

Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Αποδιδόμενος Τίτλος: Γενική άποψη της Μαριολάτας Φωκίδας.
Υπάρχων Τίτλος: Τα Μαργιολάτα
Τόπος: Μαριολάτα (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1931
Αρχείο/Συλλογή: ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θέματα: ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δημιουργός: Βαφιαδάκης, Γεώργιος (ερασιτέχνης)
Κωδικός τεκμηρίου: L295P.25