15 Καρτ Ποστάλ με θέμα τους Δελφούς (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)

Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί Ναός Απόλλωνος.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Γκινάκος, Α. – Μαργαρίτης, Γ. Φωτοτυπείον Αθήνα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ελληνική Βιομηχανία
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.283

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Στάδιον.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Γκινάκος, Α. – Μαργαρίτης, Γ. Φωτοτυπείον Αθήνα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ελληνική Βιομηχανία
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.280

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Γυμναστήριον Μαρμαρία, Δελφοί.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Γκινάκος, Α. – Μαργαρίτης, Γ. Φωτοτυπείον Αθήνα
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ελληνική Βιομηχανία
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.281

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί, Κασταλία πηγή.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.260

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Το χωρίον καστρί και η πεδιάς προς Ιτέαν.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Κουτσούμπας, Παν. Δελφοί – Δέλτα (Διακάκης, Εμμ.Σ.) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.254

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Το Στάδιον.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ : ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Φωτό Σφίγξ (Φ.Σ.)
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.251

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Θησαυρός Αθηναίων.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ : ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Φωτό Σφίγξ (Φ.Σ.)
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.252

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Ο ιερός περίβολος από Φαιδριάδας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Κουτσούμπας, Παν. Δελφοί – Δέλτα (Διακάκης, Εμμ.Σ.) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ : ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.253

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί, ο ναός του Απόλλωνος.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.246

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί, το Θέατρον.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.247

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί, Μουσείον.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.248

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Ναός Προναίας Αθηνάς.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Φωτό Σφίγξ (Φ.Σ.)
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.249

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί. Ναός Απόλλωνος.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Φωτό Σφίγξ (Φ.Σ.)
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.250

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Οι Δελφοί, τα Μαρμάρια.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.244

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δελφοί, το Γυμνάσιον.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΔΕΛΦΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.245