Η Ιτέα στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Η Ιτέα στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Αποδιδόμενος Τίτλος: Άγιος, γυναίκα πάνω σε αυτοκίνητο.
Υπάρχων Τίτλος: Άγιος Ιτέα 1939.
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1939
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΤΑΞΙΔΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ – ΟΧΗΜΑΤΑ
Κωδικός τεκμηρίου: L068.081

Αποδιδόμενος Τίτλος: Λιμάνι.
Υπάρχων Τίτλος: Ιτέα – Λιμήν
Τόπος: Ιτέα
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Κωδικός τεκμηρίου: L086.032

Αποδιδόμενος Τίτλος: Ο Gordon και η Maria Draper σε παραθαλάσσιο καφενείο.
Υπάρχων Τίτλος: Itea
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΤΑΞΙΔΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ – 20ος
Δημιουργός: Draper, Gordon & Maria
Κωδικός τεκμηρίου: L314.02

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.01

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.04

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.07

Αποδιδόμενος Τίτλος: Διαλογή ελιών.
Υπάρχων Τίτλος: Ιτέα – Διαλογή ελαιών
Τόπος: Ιτέα
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Κωδικός τεκμηρίου: L086.033

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.12

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.05

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.03

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.06

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.11

Αποδιδόμενος Τίτλος: Γυναίκα δίπλα σε αμάξι.
Υπάρχων Τίτλος: Ιτέα 1939.
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1939
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΤΑΞΙΔΙΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ – ΟΧΗΜΑΤΑ
Κωδικός τεκμηρίου: L068.084

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.02

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.08

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.09

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: ΙΤΕΑ
Τόπος: Ιτέα
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΦΡΑΓΚΙΑ, ΕΛΕΝΗ
Δημιουργός: Παπαδήμος, Δημήτρης (Δημήτρη, Dimitri) Αθήνα
Κωδικός τεκμηρίου: DP34.14.10