Η Γραβιά στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Η Γραβιά στο Φωτογραφικό Αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: Γραβιά.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1931
Αρχείο/Συλλογή: ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημιουργός: Βαφιαδάκης, Γεώργιος (ερασιτέχνης)
Κωδικός τεκμηρίου: L295.024

Αποδιδόμενος Τίτλος: 25η Μαρτίου. Εορτασμός της επετείου στο Χάνι της Γραβιάς.
Υπάρχων Τίτλος: 25/3/60
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ/ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.032

Αποδιδόμενος Τίτλος: Εορτασμός 25ης Μαρτίου Χάνι της Γραβιάς.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Δημιουργός: Πρακτορείον Φωτογραφικών Επικαίρων (Studio Ένωσις) Αθήνα, Άνθιμου Γαζή 9, τηλ. 22733 / Κολοκοτρώνη 20
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.074

Αποδιδόμενος Τίτλος: Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Χάνι της Γραβιάς.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Δημιουργός: Τσάκος, Ευάγγελος
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.078

Αποδιδόμενος Τίτλος: –
Υπάρχων Τίτλος: 9 Γραβιά 1923-24
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1923-1924
Αρχείο/Συλλογή: ΒΑΦΙΑΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Δημιουργός: Βαφιαδάκης, Παντελής (ερασιτέχνης) Αθήνα, Σκουφά
Κωδικός τεκμηρίου: 06.2.09.61

Αποδιδόμενος Τίτλος: Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Χάνι της Γραβιάς.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Δημιουργός: Πρακτορείον Φωτογραφικών Επικαίρων (Studio Ένωσις) Αθήνα, Άνθιμου Γαζή 9, τηλ. 22733 / Κολοκοτρώνη 20
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.075

Αποδιδόμενος Τίτλος: Γραβιά.
Υπάρχων Τίτλος: Γραβιά 25-3-60.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δημιουργός: Πρακτορείον Φωτογραφικών Επικαίρων (Studio Ένωσις) Αθήνα, Άνθιμου Γαζή 9, τηλ. 22733 / Κολοκοτρώνη 20
Κωδικός τεκμηρίου: 2E40.012

Αποδιδόμενος Τίτλος: 25η Μαρτίου. Εορτασμός της επετείου στο Χάνι της Γραβιάς.
Υπάρχων Τίτλος: 25/3/60
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.031

Αποδιδόμενος Τίτλος: Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Χάνι της Γραβιάς.
Τόπος Γραβιά: (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Δημιουργός: Πρακτορείον Φωτογραφικών Επικαίρων (Studio Ένωσις) Αθήνα, Άνθιμου Γαζή 9, τηλ. 22733 / Κολοκοτρώνη 20
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.076

Αποδιδόμενος Τίτλος: Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Χάνι της Γραβιάς.
Τόπος: Γραβιά (Φωκίδα)
Χρονολογία: 1960 δεκαετία
Αρχείο/Συλλογή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 20ος
Θέματα: ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΟΡΤΑΣΜOΙ / ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Κωδικός τεκμηρίου: 3K00.077