Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών: «Δ.Ε. Άμφισσας: Οι Ματαιώσεις Έργων συνεχίζονται ενώ… το Κρέας βαφτίζεται Ψάρι!»

Αντίγραφο από το Ananeotikidelfon.gr

Στην πραγματοποιηθείσα Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών (10ης Φεβρουαρίου), ελήφθησαν αποφάσεις για τα δύο παρακάτω σημαντικά θέματα…

Θέμα 1: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», αριθμ. οικ. 4604/6-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΞ5Ω9Θ-2ΔΗ) Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών.

Χωρίς κανέναν εύλογο λόγο η δημοτική αρχή αποφασίζει τη ματαίωση ενός ακόμη έργου. Εδώ μιλάμε για το κέντρο εκπαίδευσης για τις διασωστικές ομάδες στο παλιό κλειστό γυμναστήριο της Άμφισσας (Μπαλόνι). Αφού εντάχθηκε από εμάς το έργο (μεγάλης σημασίας γιατί πέραν των άλλων, θα συμμάζευε και το «χάλι» που υπάρχει σήμερα στο χώρο), αφού έγινε πάλι από εμάς όλη η διαγωνιστική διαδικασία την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2019, αφού έδωσε η καινούργια δημοτική αρχή 3-4 παρατάσεις για την υπογραφή της σύμβασης (που θα μπορούσε να έχει ήδη υπογραφεί από τα τέλη του 2019), τώρα ξαφνικά (Φεβρουάριος 2021) θυμήθηκε ότι (και αυτό…) το έργο έχει προβλήματα και ματαιώνει την υπογραφή της σύμβασης.

Θέμα 2: Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 50.000,00 € της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων της Δ.Κ. Άμφισσας» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δελφών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Άλλη μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες από τη δημοτική αρχή (συνοδευόμενη πάντα από «δήλωση δημάρχου»…) για ένταξη ενός έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην προηγούμενη δημοτική αρχή που το «έτρεξε». Μιλάμε για τις νέες στάσεις λεωφορείων στην Άμφισσα. Το έργο (προϋπολογισμού 50.000 ευρώ) εντάχθηκε με δική μας πρωτοβουλία και έπειτα από έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών το Μάρτιο του 2019. Λίγο αργότερα και έπειτα από συζήτηση με τη διαχειριστική αρχή του έργου (Φιλόδημος ΙΙ – Υπουργείο Εσωτερικών), η νέα τότε δημοτική αρχή τροποποίησε ελαφρώς το έργο περί τα τέλη του 2019, με ουσιαστική αλλαγή ότι από 15 στάσεις λεωφορείων σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, οδηγηθήκαμε σε 13 στάσεις λεωφορείων μόνο στην Άμφισσα (γιατί κρίθηκε ότι πρέπει να υφίσταται γραμμή αστικού λεωφορείου).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα λόγια είναι περιττά!
Άρης Αγγελόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών –  Δ.Ε. Άμφισσας
(Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών)

Το άρθρο Δ.Ε. Άμφισσας: Οι Ματαιώσεις Έργων συνεχίζονται ενώ… το Κρέας βαφτίζεται Ψάρι! εμφανίστηκε πρώτα στο Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών.