Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών: «Άλλο ένα χαμένο έργο για την Άμφισσα (Ανταπάντηση)»

Αντίγραφο από το Ananeotikidelfon.gr

Στην κριτική μας από 10.02.2021 για τη ματαίωση του έργου «Κέντρο Εκπαίδευσης Φυσικών Καταστροφών» (παλιό κλειστό γήπεδο – Μπαλόνι Άμφισσας), ο αντιδήμαρχος κ. Τσατσαρώνης απάντησε στις 11.2.2021 με δύο επιχειρήματα:

α) Ότι υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στη μελέτη.

β) Ότι βρίσκεται εντός ζώνης προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και δεν έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το περίεργο είναι ότι η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίστηκε την προηγούμενη ημέρα (10.02.2021) δεν αναφέρει καμία από αυτές τις δικαιολογίες. Ούτε δηλαδή για προβλήματα στη μελέτη γίνεται λόγος, ούτε για προβλήματα με εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Αντίθετα, η Απόφαση γράφει ότι τα προβλήματα είναι πως: α) Δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια του έργου (αδειοδοτούσα αρχή: Πολεοδομία Δήμου Δελφών…) και β) Ο ανάδοχος αρνήθηκε να παρατείνει για τρίτη φορά την προσφορά του που έληξε (μετά από τόση καθυστέρηση, καθώς η σύμβαση έπρεπε να έχει υπογραφεί από το φθινόπωρο του 2019).

Δημόσια ρωτάμε: Ζητήθηκε κάποια έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού (βλ. ΕΦ.Α. Φωκίδας) και μας αρνήθηκαν;

Αν ναι, δημοσιεύστε τα έγγραφα.

Αν όχι, για ποιο λόγο εμπλέκετε το ΥΠ.ΠΟ. σε μια υπόθεση, χωρίς να έχει καμία ευθύνη;

Η αλήθεια είναι ότι το έργο χάθηκε (και αυτό) χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, παρά μόνο η εμφανής πλέον ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής να διαχειριστεί στοιχειωδώς τα δεκάδες χρηματοδοτούμενα έργα που της έχουμε παραδώσει.

Άρης Αγγελόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών –  Δ.Ε. Άμφισσας
(Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών)

Το άρθρο Άλλο ένα χαμένο έργο για την Άμφισσα (Ανταπάντηση) εμφανίστηκε πρώτα στο Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών.