8 Καρτ Ποστάλ με θέμα την Άμφισσα (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)

8 Καρτ Ποστάλ με θέμα την Άμφισσα

Πηγή: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δικαστικά Μέγαρα Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: P & C (Πάλλης & Κοτζιάς) Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ:1905
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΚΤΙΡΙΑ / ΕΠΑΥΛΕΙΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPSPAL.284

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Μητρόπολις Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.081

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ακρόπολις Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.082

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άμφισσα. Άποψις.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.222

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Καραβάνιον Καμήλων Αμφίσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ : ΦΩΚΙΔΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.218

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ανατολική άποψις Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.219

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Βυζαντινή Εκκλησία Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.220

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Δυτική άποψις Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.221

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Γυμνάσιον Αμφίσσης.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑΑΜΦΙΣΣΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.217